ด้านกายภาพ

          ข้อมูลที่ตั้ง และอาณาเขต
แผนที่ตำบลเนินฆ้อ

          ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอแกลงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทาง ประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 36.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,550 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลวังหว้า และตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

          ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลชากโดน และตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         อ่าวไทย และตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

           แนวเขตโดยละเอียด

          หลักเขตที่ 1   ตั้งอยู่ตรงบริเวณถนนสายหนองลิง ตัดกับคลองคา ที่บริเวณพิกัด QQ 848097

          ด้านเหนือ

           จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองคาไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บนกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3161 ที่บริเวณพิกัด QQ 86709

          จากหลักเขตที่ 2  เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองทาสีแก้ว ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 5,000 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 3 ที่บริเวณพิกัด QQ  901075 รวมระยะทางประมาณ 7,000 เมตร

          จากหลักเขตที่ 3  เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางคลองทาสีแก้วไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 2,500 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 4 บรรจบแม่น้ำประแส ที่บริเวณพิกัด QQ 917076 รวมระยะทางประมาณ 9,500 เมตร

          ด้านตะวันออก

          จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นเลียบตามแนวริมชายฝั่งแม่น้ำประแส (ฝั่งตำบลเนินฆ้อ) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 4,500 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 5 ที่บริเวณพิกัด QQ 937054 รวมระยะทางประมาณ 14,000 เมตร

          จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามแนวริมฝั่งคลองชายสูง (ฝั่งตำบลเนินฆ้อ) ไปทางทิศตะวันตก     ตัดกันที่กึ่งกลางถนนสายบ้านไร่ - แหลมสน ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 6 ที่บริเวณพิกัด QQ 930051 รวมระยะทางประมาณ 15,000 เมตร

          จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นเลียบตามแนวเขตถนนสายบ้านไร่ - แหลมสน (ด้านติดกับตำบลเนินฆ้อ)     ไปทางทิศใต้จนบรรจบทะเล ระยะทางประมาณ 300 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 7 ที่บริเวณพิกัด QQ 931047 รวมระยะทางประมาณ 15,300 เมตร

          จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามริมแนวชายฝั่งทะเล (หาดทุ่งคา) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  บรรจบบริเวณประตูระบายน้ำ ระยะทางประมาณ 4,000 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 8 ที่บริเวณพิกัด QQ 901029 รวมระยะทางประมาณ 19,300 เมตร

          ด้านใต้

          จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต ระหว่างเทศบาลตำบลสุนทรภู่ กับ ตำบลเนินฆ้อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกันที่กึ่งกลางถนนสายบ้านไร่-แหลมสน ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 9 ที่บริเวณพิกัด QQ 891040 รวมระยะทางประมาณ 21,300 เมตร

          จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต ระหว่างตำบลชากโดน กับ ตำบลเนินฆ้อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 10 ซึ่งตัดกันที่กึ่งกลางคลองไพศาลสัมพันธ์ ที่บริเวณพิกัด QQ 880049 รวมระยะทาง ประมาณ 22,800 เมตร

          จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต ระหว่างตำบลชากโดน กับ ตำบลเนินฆ้อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 400 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตัดกันที่กึ่งกลางคลองเนินฆ้อ ที่บริเวณพิกัด QQ 877051 รวมระยะทาง ประมาณ 23,200 เมตร

          จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต ระหว่างตำบลชากโดน กับ ตำบลเนินฆ้อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตัดกันที่กึ่งกลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3161 สายแหลมแม่พิมพ์ - อ่าวไข่ ที่บริเวณ พิกัด QQ 867055 รวมระยะทางประมาณ 24,500 เมตร

          จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต ระหว่างตำบลชากโดน กับ ตำบลเนินฆ้อ ไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 1,400 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตัดกันที่กึ่งกลางถนนสายบ้านจำรุง ที่บริเวณพิกัด QQ 854055 รวมระยะทางประมาณ 25,900  เมตร

          จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางถนนสายหนองกันเกรา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบสามแยกตรงขึ้นไปตามกึ่งกลางถนนสายหนองหงษ์ 2 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จนบรรจบสามแยก ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตัดกันที่กึ่งกลางถนนสายวัดบุนนาค ที่บริเวณพิกัด QQ 844059 รวมระยะทางประมาณ 27,400 เมตร

          จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต ระหว่างตำบลชากโดน กับ ตำบลเนินฆ้อ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 2,100 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตัดกันที่กึ่งกลางถนนสายบ้านจำรุง สุขุมวิท อบจ. รย 2013 ที่บริเวณพิกัด QQ 834075 รวมระยะทางประมาณ 29,500 เมตร

          จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นเลียบตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านบ้านจำรุง สุขุมวิท อบจ. รย 2013 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 400 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 16 เป็นทางสามแยกตัดกันที่กึ่งกลางถนนสายบ้านจำรุง - สุขุมวิท อบจ. รย 2013 ที่บริเวณพิกัด QQ 832077 รวมระยะทางประมาณ 29,900 เมตร

          ด้านตะวันตก

          จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต ระหว่างตำบลห้วยยาง กับ ตำบลเนินฆ้อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร จนถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตัดกันที่กึ่งกลางถนนสายคลองคา เนินข้าวต้ม ที่บริเวณพิกัด QQ 8410888 รวมระยะทางประมาณ 31,400 เมตร

          จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขต ระหว่างตำบลห้วยยาง กับ ตำบลเนินฆ้อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 1,200 เมตร จนบรรจบหลักเขตที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 32,600 เมตร ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักเขตย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

          ลักษณะภูมิประเทศ

          สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเนินฆ้อนั้น เป็นเนินสลับด้วยที่ราบ เช่น หมู่ที่ 1, 2 ,3 และ 5, 6, 7 ส่วนหมู่ที่ 4, 8, 9 เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณทิศตะวันออก มี 3 หมู่บ้าน ที่มีแนวเขตติดกับทะเลอ่าวไทย    หมู่ที่ 8 มีแม่น้ำประแสไหลผ่านรวมทั้งเป็นแนวเขตตำบล ระหว่างตำบลเนินฆ้อกับตำบลปากน้ำประแส นอกจากนี้ตำบลเนินฆ้อ ยังมีลำคลองน้อยใหญ่ไหลผ่านเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และทำการประมง เช่น คลองเนินฆ้อ คลองเนินทราย คลองท่าครก คลองไพศาลสัมพันธ์ คลองชายสูง คลอง      หัวสมเส็จ คลองพังหัก คลองหนองลิง เป็นต้น

          ลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิอากาศของตำบลเนินฆ้อ มีลักษณะภูมิอากาศจำแนกตามระบบของ Koppen (1931) เป็นแบบร้อนเฉพาะฤดู (AW) โดยมีฝนตกชุกระยะหนึ่งแล้วเป็นฤดูแล้ง ฤดูฝนกับฤดูแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจน มี 3 ฤดู ดังนี้

          1. ฤดูร้อน          เริ่มตั้งแต่        มีนาคม – พฤษภาคม

           2. ฤดูฝน           เริ่มตั้งแต่        มิถุนายน - ตุลาคม
           3. ฤดูหนาว        เริ่มตั้งแต่        พฤศจิกายน- กุมภาพันธ์

          แต่เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากปรากฏการณ์โลกร้อน ส่งผลให้ฤดูกาลไม่เป็นไปตามช่วงเดือนดังเดิม

          ลักษณะของดิน

          ลักษณะสภาพดินส่วนใหญ่ของตำบลเนินฆ้อ เป็นดินร่วนปนทราย

          ลักษณะของแหล่งน้ำ

          >> แหล่งน้ำธรรมชาติ มีแม่น้ำ 1 สายคือ แม่น้ำประแส และลำคลอง 7 แห่ง คือ        

                    1. คลองเนินทราย  

                    2. คลองเนินฆ้อ  

                    3. คลองท่าครก 

                    4. คลองพังหัก

                    5. คลองชายสูง

                    6. คลองหัวสมเส็จ

                    7. คลองหนองลิง

          >> แหล่งน้ำสร้างขึ้นดังนี้

        - คลองขุด        จำนวน 2 แห่ง   คือ       1. คลองไพศาลสัมพันธ์ (คลองสามตำบล)

                                                          2. คลองชลประทาน

                    - สระน้ำ          จำนวน 4 แห่ง   คือ       1. สระน้ำบ้านเนินทราย

                                                                       2. สระน้ำปากทางเนินฆ้อ 

                                                                       3. สระเก็บน้ำบ้านจำรุง

                                                                       4. สระประปาหมู่ที่ 8

                    - ฝาย             จำนวน  7 แห่ง

                    - บ่อน้ำ           จำนวน 886 แห่ง

                    - บ่อบาดาล      จำนวน 22 แห่ง

                    - บ่อโยกมือ       จำนวน 7 แห่ง

                    - ประปาหมู่บ้าน จำนวน  4  แห่ง

          ลักษณะของไม้และป่าไม้

          ตำบลเนินฆ้อ ไม่มีเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ตามกฎหมาย แต่มีเขตคงสภาพ  ป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2,682 ไร่ หรือร้อยละ 11.89 ของเนื้อที่ตำบล

ด้านการเมือง/การปกครอง

          เขตการปกครอง

          ในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ มีหมู่บ้านที่มีการแบ่งเขตการปกครองตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ จำนวนทั้งหมด 9 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 2 เขต ดังนี้

          เขต 1 ประกอบด้วย

                    หมู่ที่ 3 บ้านเนินฆ้อ                  ปกครองโดย         ผู้ใหญ่ประภัสศรี เจริญรื่น         

                    หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา           ปกครองโดย         ผู้ใหญ่จำนงค์ ชาญเชี่ยว

                    หมู่ที่ 8 บ้านถนนนอก               ปกครองโดย         ผู้ใหญ่กำจัด ผุดผ่องใส

                    หมู่ที่ 9 บ้านถนนใน                 ปกครองโดย         ผู้ใหญ่นิยม งามสม

          เขต 2 ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านเนินทราย               ปกครองโดย         ผู้ใหญ่เจริญ บำรุง

                    หมู่ที่ 2 บ้านเนินทราย              ปกครองโดย         ผู้ใหญ่เอมิกา บุญส่ง   

                    หมู่ที่ 5 บ้านหนองแพงพวย         ปกครองโดย         กำนันกฤษณะ ราษฎร์รักษา                                        หมู่ที่ 6 บ้านเนินข้าวต้ม             ปกครองโดย         ผู้ใหญ่สุวัฒน์ชัย รื่นรมย์

                    หมู่ที่ 7 บ้านจำรุง                    ปกครองโดย         ผู้ใหญ่จิรวัฒน์ คล่องใจ

          การเลือกตั้ง

          ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2552 บทที่ 1 สภาเทศบาล มาตรา 15 สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามจำนวน (1) สภาเทศบาลตำบล ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนสิบสองคน บทที่ 2 นายกเทศมนตรี มาตรา 48 ทวิ ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่ง มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

          เทศบาลตำบลเนินฆ้อ แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจำนวน 9 หน่วย รายละเอียด ดังนี้

          เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวน 4 หน่วย

ลำดับที่

ชื่อหน่วยเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้งที่

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1

ห้องสมุดชุมชนบ้านเนินฆ้อ

1

256

2

วัดถนนกะเพรา

2

501

3

ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8

3

589

4

ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9

4

417

รวม

1,763

          เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวน 5 หน่วย

ลำดับที่

ชื่อหน่วยเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้งที่

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1

โรงเรียนวัดเนินทราย

1

360

2

ศาลาวัดเนินทราย

2

514

3

ศาลาเอนกประสงค์วัดหนองแพงพวย

3

416

4

ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

4

250

5

ศาลาวัดจำรุง

5

455

รวม

1,995

ที่มา : จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สำนักทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง                   เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

          ปัจจุบันข้อมูลด้านประชากรของตำบลเนินฆ้อ สามารถเก็บข้อมูลได้จากการบันทึกข้อมูลของฝ่ายทะเบียนราษฎร์ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

          จำนวนประชากรตามที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนราษฎร์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,535 คน โดยแยกเป็นประชากรเพศชาย จำนวน 2,194 คน ประชากรเพศหญิง จำนวน 2,341 คน จำนวนครัวเรือน 2,014 หลังคาเรือน

ตารางแสดงจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านของตำบลเนินฆ้อ

หมู่ที่

จำนวนประชากร (คน)

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง(อายุ 18 ปี ขึ้นไป)

จำนวนครัวเรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ชาย (คน)

หญิง  (คน)

รวม  (คน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

203

319

155

297

230

155

243

344

248

218

324

157

306

270

157

285

377

247

421

643

312

603

500

312

528

721

495

168

247

129

241

186

123

206

287

208

192

266

125

261

230

129

249

301

209

360

513

254

502

416

252

455

588

417

287

208

134

254

295

97

241

281

217

รวม

2,194

2,341

4,535

1,795

1,962

3,757

2,014

                   

ตารางแสดงจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงแยกตามช่วงอายุ

ช่วงอายุประชากร

จำนวนเพศชาย

จำนวนเพศหญิง

จำนวนรวม

         (คน)

          (คน)

        (คน)

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม

1 ปีเต็ม 2 ปี

3 ปีเต็ม - 5 ปี

6 ปี เต็ม 11 ปี

12 ปี เต็ม 14 ปี

15 ปี เต็ม 17 ปี

18 ปี เต็ม 25 ปี

26 ปี เต็ม 49 ปีเต็ม

50 ปีเต็ม 60 ปีเต็ม

มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป

20

33

53

133

73

75

219

792

380

416

12

34

56

130

65

78

197

765

452

552

32

67

109

263

138

153

416

1,557

832

968

รวมทั้งหมด

2,194

2,341

4,535

ที่มา : สำนักทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

=


 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610