ราคากลางงานก่อสร้าง
     
ราคากลางงานก่อสร้าง ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยส่องแสงพัฒนา 4 หมู่ที่ 4 ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. เนินข้าวต้ม 6 หมู่ที่ 6 และราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.หนองแพงพวย-จำรุง หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราค
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร img-520114328_200522_110239.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2563
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610