ราคากลางงานก่อสร้าง
     
ราคากลางงานก่อสร้าง ราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินทราย-เนินข้าวต้ม หมู่ที่ 1,6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสาร 18_180522_170324.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 มกราคม. 2564
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610