ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและสาธารณูปโภคของสำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ คำสั่ง โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565_110522_111230.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2564 เวลา 11:07 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610