ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2564
 
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานสรุปผลการประเมิน 64_180522_125954.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10:16 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610