แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศขยายกรอบเวลาแผนป้องกันการทุจริต_260422_190016.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 เมษายน 2565
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610