งานกิจการสภา
     
งานกิจการสภา ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 (14 ก.พ. 63)
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2564 (14 ก.พ. 63)
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 19.กำหนดประชุม63_240222_101502.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:14 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610