งานกิจการสภา
     
งานกิจการสภา ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (22 พค 63)
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (22 พค 63)
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 16.ประกาศกำหนดสมัย2.1.63_240222_101340.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:13 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610