ราคากลางงานก่อสร้าง
     
ราคากลางงานก่อสร้าง ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสองข้างถนน อบจ.รย.0218 หมู่ 5 ต.เนินฆ้อ (19 ก.ค.60)
   
 
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสองข้างถนน อบจ.รย.0218 หมู่ 5 ต.เนินฆ้อ (19 ก.ค.60)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร โครงการวางท่อระบายน้ำสองข้างถนน-อบจ.-รย.-0218-บริเวณตลาดเศรษฐกิจชุมชน-ม.-5-222000.-_230222_144805.pd
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2560
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610