ราคากลางงานก่อสร้าง
     
ราคากลางงานก่อสร้าง ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน ตำบลเนินฆ้อ หมู่ที่ 1,2 ตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) ครั้งที่ 2 (8 สค 60)
   
 
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน ตำบลเนินฆ้อ หมู่ที่ 1,2 ตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) ครั้งที่ 2 (8 สค 60)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร merged-papa_230222_144739.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2560
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610