ราคากลางงานก่อสร้าง
     
ราคากลางงานก่อสร้าง ราคาโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (8 ส.ค. 60)
   
 
ราคาโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (8 ส.ค. 60)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 8-8-60_230222_144717.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 สิงหาคม 2560
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610