ราคากลางงานก่อสร้าง
     
ราคากลางงานก่อสร้าง ราคากลางงโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด ๑-ซอยร่วมใจพัฒนา ม.๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.พ.61)
   
 
ราคากลางงโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด ๑-ซอยร่วมใจพัฒนา ม.๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.พ.61)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร roamjai9_230222_144644.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610