ราคากลางงานก่อสร้าง
     
ราคากลางงานก่อสร้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 กพ 61)
   
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 กพ 61)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร nawad9-4_230222_144624.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610