ราคากลางงานก่อสร้าง
     
ราคากลางงานก่อสร้าง ราคากลางโครงการขยายสะพานท่อลอดเหลี่ยมท่าตาแผน หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ (20 มี.ค.61)
   
 
ราคากลางโครงการขยายสะพานท่อลอดเหลี่ยมท่าตาแผน หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ (20 มี.ค.61)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร Download23-3-61_230222_144602.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2561
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610