ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com
 

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:01 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610