ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมรับชมการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย ภายใต้โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเนินฆ้อ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
📣📣ข่าวสารประชาสัมพันธ์📣📣
💁‍♀️ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมรับชมการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย ภายใต้โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเนินฆ้อ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันนี้ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานจอดรถสะพานรักษ์แสม หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2567
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610