ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินทราย-เนินข้าวต้ม 000ผรย.ถ.12-002) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6 บริเวณสายเนินทราย-เนินข้าวต้ม หมู่ที
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ยกเลิกประกาศ โครงการปรับปรุงถนนคสล. สายเน.pdf_210524_105043.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2567
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610