ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีเสริมเหล็ก สายเนินทราย-เนินข้าวต้ม (รย.ถ.12-002) หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6 บริเวณสายเนินทราย-เนินข้าวต้ม หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6 ตำ
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศโครงการปรับปรุงถนนคสล. สายเนินทราย-.pdf_130524_133323.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2567
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610