ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยเนินข้าวต้ม 3 หมู่ที่ 6 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิ
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนซอ.pdf_090524_134330.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2567
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610