แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
     
แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf_241023_084303.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ตุลาคม 2566
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610