อัลบั้มภาพ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ ร.9
* อัลบั้ม *
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 176 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2566
โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
รณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 135 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2566
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพร
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 144 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กันยายน 2566
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลเนินฆ้อ (ภายใต้กิจกรรมการทำแซ
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลเนินฆ้อ (ภายใต้กิจกรรมการทำแซ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 80 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2566

โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจ
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กรกฏาคม 2566
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 162 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มิถุนายน 2566
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก/วันสุนทรภู่
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก/วันสุนทรภู่
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 83 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2566
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 218 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 เมษายน 2566
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีง??
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปีง??
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 139 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2565

กิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
กิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2565
โครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ 2566
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 76 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 ธันวาคม 2565
โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวันลอย
โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวันลอย
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 51 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 พฤศจิกายน 2565
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "เต้นบาสโลบ"
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กันยายน 2565
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนในชุมชนห
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนในชุมชนห
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กรกฏาคม 2565

โครงการต้านภัยยาเสพติด เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ?
โครงการต้านภัยยาเสพติด เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ?
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 366 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2565
กิจกรรมการแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2565
กิจกรรมการแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2565
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 54 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มิถุนายน 2565
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกา
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกา
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 135 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มิถุนายน 2565
กิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
กิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 224 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2565
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 เมษายน 2565
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>